دریافت رژیم

شماره ای را ثبت کنید که اکانت واتساپ داشته باشد زیرا پیگیری ها از طریق اکانت واتساپ شما انجام خواهد شد
<
>

<
>
<
>

<
>
<
>

قوانین و مقررات فیتوژن دایت

رژیم های تنظیم شده ظرف 2 الی 72 ساعت پس از تکمیل درخواست در سایت به پروفایل کاربری رژیم گیرنده ارسال میگردند.
مسئولیت و عواقب ورود اطلاعات غلط در فرم درخواست رژیم (اعم از بیماری ها و شرایط خاص و …) به عهده رژیم گیرنده میباشد.
رژیم های ارسالی برای افراد فقط و فقط برای خود فرد رژیم گیرنده تنظیم شده و چنانچه این رژیم ها توسط رژیم گیرنده به افراد دیگری توصیه گردد ، فیتوژن دایت هیچ مسئولیتی در قبال عواقب احتمالی عهده دار نخواهد بود.
دوره هر رژیم بین 3 هفته تا 4 هفته خواهد بود ، مسئولیت عدم رعایت رژیم و در نتیجه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در این مدت به عده رژیم گیرنده میباشد.
انتخاب غذاها پس از پرداخت هزینه رژیم امکان پذیر خواهد بود و پس از انتخاب نوع غذاها و تایید نهایی و تنظیم و ارسال برنامه غذایی به پروفایل کاربر امکان تغییر غذاها وجود نخواهد داشت.

اینجانب قوانین و مقررات سایت را مطالعه نموده و با آن موافقم.
در حال ارسال اطلاعات ...
ثبت اطلاعات با مشکل مواجه شد، لطفا مجدد تلاش کنید.